Virtuální návštěva sira Žibřida v Café 8

Sir byl tentokrát na dvou místech najednou a ve dvou různých časech...Fotogalerie


foto foto foto
Vstupte do kavárny...Komentáře našich návštěvníků

Počet komentářů k prohlédnutí: 5


Jméno:

Komentář:3r6qGVgUjXj, 26.11.2014 5:11
Ze1kon 198/1993,Sb...Dovoledm si položit ote1zku, jestli by nelbyo možne9 vzedt tento už 16 let - jen "proklamačned ze1kon" a skočit se zeptat našich ze1konode1rců, tedy Parlamentu ČR, jestli by si "neudělali chvilku času" a nepřizdobili tento bezzubfd "Ze1kon" několika paragrafy...všechno by to bylo daleko jednoduššed!!že1dne9 proble9by s kontinuitou s komunistickfdmi ze1kony .že1dne9 zbytkove9 tresty atd.Zc1KON 198/1993,Sb.ze dne 9. července 1993o protipre1vnosti komunisticke9ho režimu a o odporu proti němuParlament se usnesl na tomto ze1koně Česke9 republiky:Vědom si povinnosti svobodně zvolene9ho parlamentu vyrovnat se s komunistickfdm režimem, Parlamentkonstatuje, že Komunisticke1 strana Československa, jejed vedened i členove9 jsou odpovědni za způsob vle1dy v našed zemi v letech 1948 - 1989, a to zejme9na za programove9 ničened tradičnedch hodnot evropske9 civilizace, za vědome9 porušove1ned lidskfdch pre1v a svobod, za more1lned a hospode1řskfd fapadek prove1zenfd justičnedmi zločiny a terorem proti nositelům odlišnfdch ne1zorů, nahrazenedm fungujedcedho tržnedho hospode1řstved direktivnedm ředzenedm, destrukced tradičnedch principů vlastnicke9ho pre1va, zneužedve1nedm vfdchovy, vzděle1ve1ned, vědy a kultury k politickfdm a ideologickfdm fačelům, bezohlednfdm ničenedm předrody,a prohlašuje, že ve sve9 dalšed činnosti bude vyche1zet z tohoto ze1kona. 1(1) Komunistickfd režim a ti, kteřed ho aktivně prosazoval
3r6qGVgUjXj, 26.11.2014 5:11
Ze1kon 198/1993,Sb...Dovoledm si položit ote1zku, jestli by nelbyo možne9 vzedt tento už 16 let - jen "proklamačned ze1kon" a skočit se zeptat našich ze1konode1rců, tedy Parlamentu ČR, jestli by si "neudělali chvilku času" a nepřizdobili tento bezzubfd "Ze1kon" několika paragrafy...všechno by to bylo daleko jednoduššed!!že1dne9 proble9by s kontinuitou s komunistickfdmi ze1kony .že1dne9 zbytkove9 tresty atd.Zc1KON 198/1993,Sb.ze dne 9. července 1993o protipre1vnosti komunisticke9ho režimu a o odporu proti němuParlament se usnesl na tomto ze1koně Česke9 republiky:Vědom si povinnosti svobodně zvolene9ho parlamentu vyrovnat se s komunistickfdm režimem, Parlamentkonstatuje, že Komunisticke1 strana Československa, jejed vedened i členove9 jsou odpovědni za způsob vle1dy v našed zemi v letech 1948 - 1989, a to zejme9na za programove9 ničened tradičnedch hodnot evropske9 civilizace, za vědome9 porušove1ned lidskfdch pre1v a svobod, za more1lned a hospode1řskfd fapadek prove1zenfd justičnedmi zločiny a terorem proti nositelům odlišnfdch ne1zorů, nahrazenedm fungujedcedho tržnedho hospode1řstved direktivnedm ředzenedm, destrukced tradičnedch principů vlastnicke9ho pre1va, zneužedve1nedm vfdchovy, vzděle1ve1ned, vědy a kultury k politickfdm a ideologickfdm fačelům, bezohlednfdm ničenedm předrody,a prohlašuje, že ve sve9 dalšed činnosti bude vyche1zet z tohoto ze1kona. 1(1) Komunistickfd režim a ti, kteřed ho aktivně prosazoval
3r6qGVgUjXj, 26.11.2014 5:11
Ze1kon 198/1993,Sb...Dovoledm si položit ote1zku, jestli by nelbyo možne9 vzedt tento už 16 let - jen "proklamačned ze1kon" a skočit se zeptat našich ze1konode1rců, tedy Parlamentu ČR, jestli by si "neudělali chvilku času" a nepřizdobili tento bezzubfd "Ze1kon" několika paragrafy...všechno by to bylo daleko jednoduššed!!že1dne9 proble9by s kontinuitou s komunistickfdmi ze1kony .že1dne9 zbytkove9 tresty atd.Zc1KON 198/1993,Sb.ze dne 9. července 1993o protipre1vnosti komunisticke9ho režimu a o odporu proti němuParlament se usnesl na tomto ze1koně Česke9 republiky:Vědom si povinnosti svobodně zvolene9ho parlamentu vyrovnat se s komunistickfdm režimem, Parlamentkonstatuje, že Komunisticke1 strana Československa, jejed vedened i členove9 jsou odpovědni za způsob vle1dy v našed zemi v letech 1948 - 1989, a to zejme9na za programove9 ničened tradičnedch hodnot evropske9 civilizace, za vědome9 porušove1ned lidskfdch pre1v a svobod, za more1lned a hospode1řskfd fapadek prove1zenfd justičnedmi zločiny a terorem proti nositelům odlišnfdch ne1zorů, nahrazenedm fungujedcedho tržnedho hospode1řstved direktivnedm ředzenedm, destrukced tradičnedch principů vlastnicke9ho pre1va, zneužedve1nedm vfdchovy, vzděle1ve1ned, vědy a kultury k politickfdm a ideologickfdm fačelům, bezohlednfdm ničenedm předrody,a prohlašuje, že ve sve9 dalšed činnosti bude vyche1zet z tohoto ze1kona. 1(1) Komunistickfd režim a ti, kteřed ho aktivně prosazoval
Lokaj, 22.1.2008 12:13
Poslední fotka z tohota alba tomu dodává korunu. Virtualita jako prase!
Žibřid, 8.1.2008 21:40
Jéé, tak s těmahle jsem to mluvil!! A takle to tam vypadalo!! Kdyby ostatní věděli, co mi vše o osazení osazenstva kavárny a o kavárně samotné bylo napovídáno při dálkovém přenosu, nedivili by se, že se teď tváří v tvář divím obrázkům v ALTBUMu..