dvacetdva.cz

Rybníčková galerie Altu

Čtyřlístek tvoří nosnou kostru altové grafické tvorby Pana Alta. Je o to zajímavější, že do jeho se prací promítají osobní vzpomínky, které jsou následně reflektovány v podobě textů v jednotlivých příbězích.

I přes to se jedná o velmi zdařilé ukázky výtvarné podoby altu, které byste rozhodně neměli při svých toulkách gALTerií minout!

... Padre Segal, kuráltor gALTerie