Jak bylo řečeno v úvodu Úvodu tyto stránky slouží všem návštěvníkům k tomu, aby se mohli mj. "… bavit, tvořit a sdílet nové altové výtvory…" s ostatními užívateli.

Přesto je jasné, že ne každý návštěvník se bude chtít (hned nebo vůbec) zapojit a natahovat své kousky na web. Bude mu stačit prohlížet si obsah stránek, bavit se a občas nám něco okomentovat.

Jinak smýšlející užívatel však bude mít chuť dát sem i něco svého, bude chtít o sobě povědět ostatním, volně spoluvytvářet obsah stránek. Pro takové je zde vytvořena možnost vytvořit svůj vlastní profil a zároveň tak získat možnost k rozšířené škále požitků tohoto webu.

Níže jsou vám vidět dosavadní příznivci (když ne přímo obyvatelé) webu - Lidé těchto stránek: