Než se pokusíme nějakým způsobem ALT definovat, bude nejprve třeba říci, že je dobré, že ALT je.

O tom, v čem spočívá ALT, jak ho vymezit a kde se tu (a opravdu tu?) vzal se totiž vedly letité a vedou ještě letitější spory.

Rozepře rozdělují především tzv. altisty praktiky (též praktikující altisty), kteří tvrdí, že je nejlepší počkat, až se Alt definuje sám, a do té doby ho jen rozpoznávat, vytvářet, příp. udržovat a tzv. altisty teoretiky. Rozpory však panují i mezi samotnými teoretiky Altu, kteří se nedokáží domluvit na jediném, všeobecně platném vymezení.

A tak jediné, na čem se shodují bez rozdílu všichni, zůstává základní teze - která tu naštěstí byla dříve než všichni ti rozboristé - a která nám sděluje onu základní pravdu, že "ALTY SE NECHÁPOU, ALTY SE PŘIJÍMAJÍ."

Tuto větu jako ryzí ALT tedy přijímají všichni.

Více o tajích ALTu se můžete dočíst v často kladených dotazech (ČKD)

Často kladené dotazy o ALTu

Píšete, že jednotná definice zatím není, mohli byste pro představu uvést alespoň nějakou prozatímní?

Poměrně zapadlé, ale zajímavé je např. Žibřidovo (lehce z kontextu vytržené) povzdychnutí z roku 2004: "[A]ltovat, děcka, to především znamená minimalizovat pravděpodobnost toho, že ... našimi smysly viděné může být skutečné...". Toto vymezení se ale vztahovalo jen k altování a bylo proto kritizováno za příliš velký důraz na samotné aktéry ALTu a na opominutí možnosti tzv. Altu neviděného a Altu nestvořeného.
O Altu se někdy též hovoří jako o samostatné realitě, která se navíc dokáže prolínat s všeobecně chápanou skutečností, která jí ve skutečnosti již není, a skutečné je reálně neskutečné v průniku těchto dvaceti dvou světů, který ani jeden skutečný není, a to pak i v případě, že jsou oba jedním.

Má nějakou souvislost ten "váš" Alt s polohou ženského hlasu při zpěvu?

Slovo ALT bývalo v minulosti skutečně nejvíce rozšířeno právě v souvislosti s tzv. zpěvními hlasy, tedy sopránem, altem, tenor, basem atd. V psané podobě je očividný rozdíl v prvním velkém písmenu; co se výslovnosti (resp. výzpěvnosti) týče, i tam nalézáme odchylky dané zejména tím, že kritická poloha 164 - 659 Hz je pro slušně se chovajícího altistu v podstatě nedosažitelná.
Pro více informací doporučujeme internetový slovník cizích slov s komentářem.

Je ALT druhem humoru?

To nedokáže nikdo říci z dvaadvaceti důvodů: za prvé neexistuje definice ALTu a za dvaadvacáté neexistuje jednotná definice humoru. Takže docela pech odpovídat.
Každopádně je ale možné říci, že mají ledascos společného a tak, ve smyslu Vaší otázky, to druhové a snad i přátelé nakonec budou. Navíc je pravdou, že až na výjimky je považováno za možné používat v běžné řeči "ALT" a "altový humor" promiskuitně.

Když se vrátíme k té první odpovědi, tam chápu, že altování se dá vyložit jako dělání určitého typu legrace, ale není mi v souvislosti s připodobnění k humoru jasná ta definice, v níž je Alt jakýsi svět…

Ale i humor přece můžeme chápat jako vlastní svět, svět humoru, dennodenně vidíme humorné situace, stejně jako ty altové, situace, které buď sami vytváříme či živíme, nebo i ty, ke kterým přicházíme jako k už hotovým. Když chceme, humor nás obklopuje, prosakuje na nejrůznějších místech "našeho" světa, má svá vlastní pravidla; stejnětak i Alt.

Dobrá, tak mi povězte, jaký je ten "váš" druh humoru?

Chachá. No. Humor! Je to taková ledasčehochuť, rozhodně v něm najdete náš smysl pro absurditu, kapku recesse, něco slovního humoru, pár případů švandy nonsensu, nějaká ta parodie a tak. Ale obecně je nutno říci, že nejsme a ani nechceme být těmi, kdo humor (zvláště ten vlastní) vykládá. To je potom taková mrtvá sebeironie, ano, na tu jsme ještě zapomněli, tak to vidíte.
Jukněte na obsah stránek a posuďte si směle sami.

Co je pravdy na tom, že slovo "alt" vzniklo jen nemotornou přesmyčkou ze staršího a pojmově jasnějšího "atlu"?

Ano, toto je velmi dobrá a informovaná otázka; ony prameny, které máte zřejmě na mysli, máme též k disposici, zatím se nám ale nepodařilo prokázat jejich pravost. Nemá však cenu zapírat, že doklad takové skutečnosti by samozřejmě zbořil ledascos, v co věříme.

Jak se má ALT k Dvaadvacítce? Jaký je mezi nimi vztah?

Dvaadvacítka má Alt ráda. A na oplátku Alt zase Dvaadvacítku chrání. (rozohní se a zvýší hlas) I my někdy bojujeme Altem proti nepřátelům Dvaadvacítky, třeba proti té svini (22+1) a jejím stoupencům.

Když jsme u vedení boje altisty, co mi povíte o tzv. Altových válkách?

(vstává a chodí po místnosti) Tady musíme začít opravdu od začátku. Jak asi víte, mezi příznivci ALTu existuje několik frakcí a mnohé z nich donedávna dokonce disponovali svými ozbrojenými křídly. Jedná se o původní a nejpočetnější skupinu tradičních Altistů, řekněme jakýsi střední proud. Potom zde jsou tzv. fundamentALTisti v čele s Šimonýdesem (viz Lidi), kteří jsouce rozhořčeny s masovostí a doktrinální uvolněností některých altových akcí, rozhodli se navrátit ke kořenům učení (Alty se nechápou, Alty se přijímají) a tvrdě prosazují pravidla ALTu a např. používání čísla 22 nebo psaní vpony "ALT" do jednotlivých slov (FundamentALTista, SkriptALTorium aj). (napije se a ztiší hlas) A poslední a nejobávanější frakcí jsou odrodilci, příznivci tzv. temného Altu, nebo spíše (vzhledem k financování této skupiny) označovaní jako DarkALT, ten je vedený Tomanem Ourodou.
Mírovým prohlášením představitelů fundamenALTu z prosince 2006 ustaly v podstatě všechny boje mezi příznivci soudobého ALTu a včemi fundamentALTisty a krátce nato byla uzavřena spojenecká smlouva zaměřená v prvé řadě na společné čelení hrozbě DarkALTu, který stále posiluje své řady o temné duše odpadlíků...

Jak reálná je tedy hrozba temného ALTu?

Poměrně dosti, DarkALT nám již v minulosti způsobil řadu škod, například na starých stránkách 22.wz.cz několikrát smazal Debatu a jednou dokonce ochromil celý systém. I to byl jeden z důvodů, proč jsme společně s fundamentALTem začali pracovat na bezpečnějším útočišti, na těchto Stránkách.
Původně měl tento web být pevnost proti temným altovým silám.
Bohužel DarkALT byl v době příprav již příliš mocná síla, než abychom ji mohli při stavbě stránek zcela ignorovat, takže jsme museli sáhnout k určitým kosmetickým ústupkům v bezpečnostní oblasti.

Jakým proboha?

Tak toto už ale rozhodně není Často kladený dotaz.

Ptám se jakým ústupkům, co jste prodali?? (mává svým profilem) Jde i o naši bezpečnost!!

Prosil bych bez těch emocí, jedná se o docela nevinné úkony jako je možnost presentovat své [darkaltové] názory v Debatě, tvorba svých temných profilů v podsekci Lidé nebo (mumlá neslyšitelně do ubrousku) třeba dočasné … umožnění … admi..(neslyšitelné) ... … do editace webu a …(neslyšitelné) …vedoucích funkcí … krom jiného … bezplatně.

Takže jsou vůbec tyto stránky ještě pořád v rukách Altistů?

Je mi líto, ale na otázky tohoto druhu jsem ze smlouvy povinen posečkat s odpovědí až na souhlas minimálně dvou zástupců temného Altu s podpisovým právem.

A co by se stalo, kdyby stránky i celý altový svět ovládl DarkALT? Co by se stalo s námi??

Asi Vás budu muset opět svou odpovědí zklamat, ale nemám právo o těch seznamech s nikým hovořit. Navíc pan Ouroda říkal, že se mě na tyto otázky určitě ptát nebudete, takže je mi líto, ale budeme se muset rozloučit.