Buďte přivítáni v galerii Altu na webu dvacetdva.cz !!

GALTERIE je sbírkou altových počinů zřetelných již pouhým okem, nasnímaných Dvaadvacítek a Altů, různých videozáznamů a pohyblivých obrázků vůbec.

Název GALTerie jde spíše do historie, jakoby nám říkal „pomáhám vám skloubit altovou povahu vystavovaného a záměr vyvolat dojem obrazárny, kterou se lidé mohou procházet“. A tak si Galterii lze představit jako několik myšími kliky propojených pater veřejně přístupné budovy, která má krom 12 výstavních sálů pro stálé a dočasné expozice i 22 středně velké promítací síně se staršími typy televizorů a několika místy k sezení.

Ve Videosáltu je možné prokoukat se audiovisuálními záznamy různých altových akcí a krátkými videoaltíky tvořenými na koleně. Oči diváků tak hladce pronikají do tajů Altu jako objektiv kamerky při altroskopickém zákroku. Ve Výstavní síni je pak možné shlédnout vystavovaná dílka řazená tam podle dózického klíče. V poslední podsekci, v BombALTu, budou jednoho dne moci všichni zřít bolywoodskými studii vytvořené a námi později zpitvořené kusy na kusy.

„Já jsem Pan Alt, ale momentálně působím v altové záloze…“